Wat veroorzaakt kwaliteit?

Passie en drive veroorzaken kwaliteit
Kwaliteit is een containerbegrip. Van alles en nog wat wordt er onder de noemer kwaliteit verstaan. Het kan gaan over productkwaliteit, de kwaliteit van een proces, de kwaliteit van een team of organisatie, de kwaliteit van een persoon of deskundige en zelfs over de kwaliteit van leven.

Kwaliteit kan je vertalen in objectieve, meetbare eenheden en subjectieve ervaringen en oordelen. Deze objectieve, meetbare eenheden zijn eenvoudig. Wat iemand als kwaliteit ervaart, is echter minder eenvoudig. Sommige mensen vinden productkenmerken doorslaggevend andere mensen de emotionele- of gevoelswaarde en weer iemand anders vindt de wijze waarop het product tot stand is gekomen doorslaggevend.

Het leveren of het ervaren van kwaliteit is doorslaggevend voor het bereiken van succes. Vreemd toch dat kwaliteit nog veel te vaak geassocieerd wordt met bureaucratische, starre en verplichte verantwoordingssystemen die nauwelijks waarde toevoegen? Al het leuke aan kwaliteit gaat hierdoor verloren. Sterker nog, als je niet oppast ontstaat er een aversie en een papieren werkelijkheid.

In de praktijk
Arjen Robben speelde vorige week zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands Elftal. Vanaf minuut één zag je aan hem dat hij alles wilde geven, dat hij wilde laten zien hoe goed hij nog is, dat hij genoot, dat hij zijn medespelers motiveerde en dat hij aan het einde van de wedstrijd helemaal leeg was. De enorme drive en passie spatte ervan af.

Maar ook creativiteit en risico’s willen nemen. Niet een tikkie breed, maar een actie durven aangaan. Dat is wat Robben zo goed maakt. Kwaliteit in optima forma. Niet alleen tijdens de wedstrijd, ook zijn warming-up is een minutieus uitgevoerd programma van handelingen. En maar blijven trainen en oefenen; altijd als laatste weg van de training, na nog eens een kwartier lang dezelfde trap te oefenen. Zonder continue training en oefening kan je niet excelleren, hoe talentvol je ook bent. Oefening baart kwaliteit. Ook Robben kan het niet alleen. Hij kan alleen excelleren wanneer hij zo goed mogelijk ondersteund wordt. Door de juiste trainers en staf, door een fysiotherapeut en haptonoom, door spelers die hem precies op de goede manier aanspelen, door zijn vrouw en kinderen die hem vaak moeten missen máár hem altijd blijven steunen.

Laat je inspireren
De individuele kwaliteit wordt mede bepaald door (het vertrouwen van) zijn omgeving. Zij faciliteren waardoor Robben kan inspireren. Een professional die excelleert en inspireert. Dat is wat ik iedere professional gun: neem een voorbeeld aan Robben. Of welke ander voorbeeld dan ook. Als er maar een zekere innerlijke drive aan ten grondslag ligt, en niet een externe verantwoording.