Verslag expertgroep verbeteren

Op dinsdag 19 januari jl. heeft er, op initiatief van Infoland, een bijeenkomst plaatsgevonden met vijf experts die het verbeterproces in hun ziekenhuis goed op orde hebben. Het doel van deze bijeenkomst: de belangrijkste randvoorwaarden en kenmerken van een effectief verbeterproces identificeren.

Onderstaand lees je de bevindingen van vijf experts gericht op het implementeren van een effectief verbeterproces in ziekenhuizen.

Een goede tool is het halve werk
Infoland komt bij nagenoeg alle ziekenhuizen over de vloer. Op vijf ziekenhuizen na maken alle ziekenhuizen in Nederland gebruik van iProva. Dit gaat over het algemeen erg goed. iProva wordt door bijna alle medewerkers van een ziekenhuis gebruikt. Eén van de belangrijkste modules is iTask Verbeteren (ook wel bekend als de module Melden & Analyseren). In deze module komen alle verbeteracties samen en wordt er geborgd dat verbeteracties succesvol geïmplementeerd worden. Dit blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel ziekenhuizen hebben, blijkt uit ervaring, toch wel moeite met het implementeren van dit proces. Maar waarom? En wat zijn de randvoorwaarden om dit proces succesvol te laten verlopen? Lees het verslag van de bijeenkomst en leer van best practices.

Even voorstellen…
Op dinsdag 19 januari vond er een ontmoeting plaats tussen Infoland en vijf experts. De vijf experts zijn: Paulien Ogink (manager Kwaliteit en Veiligheid van het Deventer ziekenhuis), Silvia van Gils (senior adviseur adviesgroep PVI van het Radboudumc), Alfred Schols (senior kwaliteitsfunctionaris van het Waterlandziekenhuis/Westfries Gasthuis), Berber Werkman (adviseur Kwaliteit en veiligheid van het Ommelander Ziekenhuis Groningen) en Erik Balduk (Staffunctionaris Patiëntveiligheid en zorgkwaliteit van Gelre Ziekenhuizen). Alle experts werken minimaal 10 jaar met de iProva suite. Namens Infoland namen Sigrid Boogers, Kirsten van Blijswijk en Bart Bolwijn deel. Zij zijn alle drie fulltime werkzaam als iProva adviseurs bij ziekenhuizen.

© Infoland B.V. 1998-2021