Trends in kwaliteitsmanagement voor 2018

Dat er op de werkvloer steeds meer van iedereen gevraagd wordt op het gebied van kwaliteitsmanagement is wel duidelijk. Producten en diensten moeten steeds beter én veiliger worden en dus wordt de thematiek belangrijker. Welke trends kunnen we verwachten in 2018?

Dat is een goede vraag voor Ron Emmerik die het standaardwerk ‘Kwaliteitsmanagement’ schreef over dit onderwerp. Hij is bovendien werkzaam als docent kwaliteitsmanagement en logistiek aan de Hogeschool Inholland. Als intensief volger van het vakgebied kan hij moeiteloos meerdere trends opnoemen.

1. ‘Kwaliteit’, ‘milieu’, ‘arbo’ en ‘veiligheid’ groeien naar elkaar toe
Emmerik legt uit dat het komende jaar High Level Structure (HLS) een rol gaat spelen wat neerkomt op de integratie van ISO 9001 (norm kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (standaard voor eisen milieumanagementsysteem) en ISO 45001 (standaard voor arbeidsgerelateerde veiligheid). Al die facetten groeien steeds meer naar elkaar toe en de bewijsstukken in de vorm van ISO-normen sluiten aan op die trend ,,Onze studenten krijgen veel vragen van het grote bedrijfsleven om die integratie tot stand te brengen, bijvoorbeeld bij een bedrijf als Shell spelen al die factoren een voorname rol zoals je je kunt voorstellen. Het gaat erom dat je voor alle drie de aspecten naar dezelfde soort eisen toegaat zodat je geen overlap meer krijgt in de regelgeving.’’

2. De menselijke kant van kwaliteitsmanagement
De tweede trend die Emmerik ziet doorzetten voor 2018 is de aandacht voor de menselijke kant van kwaliteitsmanagement. ,,Je kunt nog zoveel regels opstellen, maar uiteindelijk bepalen de mensen of je ook daadwerkelijk de kwaliteit levert die je belooft.’’ Een belangrijke rol is daarbij in zijn ogen weggelegd voor ‘Lean Manufacturing’ wat simpel gezegd neerkomt op het creëren van toegevoegde waarde voor de klant. ,,Wist je trouwens dat deze methodiek al dateert uit de jaren 50 toen deze bij Toyota werd toegepast? Het is een hele humane manier van werken waarbij het erom gaat dat mensen excelleren, dat je verspilling beperkt, de lange termijn centraal stelt en je continue problemen oplost als ze zich voordoen.’’

3. GDPR
Tot slot willen we zelf nog een derde trend toevoegen aan dit tweetal; GDPR (General Data Protection Regulation), waarbij de EU vanaf mei 2018 strenger gaat controleren op het hanteren van de privacyregels zoals die sinds 2016 van kracht zijn. Het kom erop neer dat bedrijven veel strikter moeten omgaan met privégegevens van mensen. Zo moeten ze bijvoorbeeld altijd kunnen aantonen dat mensen heel bewust toestemming hebben gegeven om gegevens te bewaren. Deze toestemming kan ook op elk moment teruggetrokken worden. Hoewel het al over een half jaar zover is, zijn mensen op kantoren slecht op de hoogte; uit onderzoek van Kingston onder 1125 Nederlandse kantoormedewerkers blijkt dat 43 procent van de ondervraagden niet weet van het bestaan van de GDPR.

Samengevat, waar zijn de kwaliteitsmanagers druk mee in 2018? Als eerste met het integreren van kwaliteit, Arbo, milieu en veiligheid, zeker bij de grote bedrijven. Daarnaast met de menselijke kant van kwaliteitsmanagement en tot slot met GDPR dat echt een steeds groter thema wordt.