Ziekenhuis Tjongerschans, van gevoel naar conreet inzicht.

Wat zijn onze grootste risico’s? Deze vraag beantwoordde het management van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen jarenlang op gevoel. Dankzij gedegen risicomanagement hebben ze nu alle risico’s in kaart, inclusief mogelijke consequenties en te nemen maatregelen. Dit geeft inzicht maar het brengt ook een cultuuromslag met zich mee.

Net als in iedere organisatie, kan er ook in een ziekenhuis veel misgaan. Denk aan medische gegevens die zoek raken, kwetsbare patiënten die vallen, ondervoeding, haperende apparatuur en medewerkers die langdurig ziek zijn. Zaken die een grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van zorg en de organisatie. Ziekenhuis Tjongerschans onderkende de risico’s, maar kon tot twee jaar geleden onvoldoende antwoord geven op de vraag ‘Wat zijn onze drie grootste risico’s?’. “We werkten destijds vooral op gevoel,” vertelt Irene ten Brummelhuis, hoofd afdeling Kwaliteit bij ziekenhuis Tjongerschans. “Soms weet je niet hoe groot een risico daadwerkelijk is, wat de gevolgen kunnen zijn en of maatregelen het gewenste effect hebben. Ook voor het behalen van onze beleidsdoelstellingen is helder inzicht nodig, onder andere in hoe we kunnen anticiperen om deze doelstellingen te behalen. De risicomanagement oplossing van Infoland, waarmee we sinds twee jaar onze risico’s in kaart brengen, biedt dat inzicht.”

Risico’s in kaart
De risicomanagement oplossing waar ziekenhuis Tjongerschans mee werkt, is geavanceerde software die risico’s identificeert, analyseert, beheerst en monitort. Per risico staan de oorzaken, preventieve en schadebeperkende beheersmaatregelen én gevolgen overzichtelijk in een matrix. “Omdat het ene risico meer impact heeft dan het andere, hebben we de gevolgen onderverdeeld in gevolgen voor patiënt, medewerker, organisatie, financiën en imago. De risico’s kunnen we zo gerichter op urgentie inschalen middels de kleuren groen, geel, oranje en rood.”

Zestig risico’s!
Ziekenhuis Tjongerschans heeft te maken met zo’n zestig zeer uiteenlopende risico’s. Deze zijn verdeeld in tien groepen, zogenaamde domeinen. Eén domein is Informatieveiligheid. Hieronder valt onder meer het risico op datalekken, ofwel persoonsgegevens van patiënten en medewerkers die in handen vallen van derden die geen toegang tot deze gegevens mogen hebben. “Een actueel item gezien de nieuwe Europese wet General Data Protection Regulation die per 25 mei 2018 ingaat en nóg strengere eisen stelt aan de privacy van persoonsgegevens.”

Benieuwd hoe Ziekenhuis Tjongerschans middels risicomanagement haar bewustwording en inzicht vergroot? En wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? De hele referentiecase kun je lezen op www.zenya-software.com.

Wil jij altijd als eerste op de hoogte worden gesteld over de ontwikkelingen, nieuwtjes en evenementen van Infoland?

Meld je dan vrijblijvend aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.