Melden

Leg afwijkingen, klachten, ongevallen of andere  gebeurtenissen eenvoudig vast in een geïntegreerd systeem.

Afhandelen

Verwerk de meldingen snel en efficiënt op basis van een workflow. Notificaties en volledige dossieropbouw borgen het proces.

Analyseren & leren

Onderzoek de meldingen en zet de analyse om in concrete acties om kennis, gedrag of vaardigheden te delen en te veranderen.

Verbeteren

Veranker verbeteringen met als doel om herhaling te voorkomen. Slimme rapportages voorzien in een actueel en volledig overzicht.

Verhoog het zelflerende karakter binnen je organisatie in vier stappen. Ben succesvoller.

Meer weten over succesvol melden & analyseren?

Benieuwd hoe je de meldingsbereidheid van medewerkers positief kunt beïnvloeden? Download onze brochure melden & analyseren.

Referentievideo Libbey 

Bij Libbey kunnen medewerkers sneller meldingen doen dankzij slimme software. Bekijk hieronder hoe!

“Wij zien een toename van het aantal meldingen, maar we zien een verlaging in het aantal ongevallen omdat wij veel eerder op meldingen kunnen inspringen.”

Deze bedrijven gingen u voor:

Amstelring
ORO
De Groot Installatiegroep
genzyme
amc

Melden & Analyseren leidt tot een verbetering van de veiligheid.

Het melden van incidenten heeft vaak als doel om een leerproces in gang te zetten. De inhoudelijke lessen, maar zeker ook het proces van het melden, leiden tot een verbetering van de veiligheid binnen een organisatie. Op basis van een door ons uitgevoerd (promotie)onderzoek én jarenlange praktijkervaring, hebben wij een krachtige visie en aanpak ontwikkeld.

Verbeteren en borgen van informatiebeveiliging!

Elke organisatie heeft te maken met risico’s op het gebied van vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van data. Heeft u deze risico’s inzichtelijk? En legt u alle beheersmaatregelen vast die op uw organisatie van toepassing zijn? Wij kunnen u bij dit proces ondersteunen om zo uw informatiebeveiliging te verbeteren en te borgen.

Infoland is ISO 27001 gecertificeerd!

ISO

Speelt een ISO certificering, zoals ISO 27001, binnen jouw organisatie ook een belangrijke rol? Lees dan hier meer over de wijze waarop onze oplossing jou kan helpen.

De organisaties die wij helpen, gebruiken naast ons meld en analyseer oplossing ook andere tools. Voor het succesvol melden en analyseren, is het essentieel om invulling te geven aan de volgende vier onderwerpen:

Documenten & processen

Maak risico’s zichtbaar door ze op te nemen in processen en documenten.

Risico-
management

Krijg grip op risico’s en voorkom zo schade en ben succesvoller.

Meten &
inspecteren

Voer praktische audits en checks uit ter verrijking van het risicoprofiel..

Leren &
toetsen

Maak medewerkers bewust van procedures middels lesmateriaal.

© Infoland B.V. 1998-2018