De toegevoegde waarde van een
geautomatiseerd meldsysteem