• Op de hoogte van alle ins en outs door onze trainingen

Onze softwareproducten kenmerken zich door hun gebruiksvriendelijkheid. Om volledig op de hoogte te zijn van alle ins en outs van onze tools en om optimaal gebruik te maken van alle functionaliteiten, bieden wij producttrainingen aan. In één dag wordt u door onze trainers snel ingewerkt in het gebruik van de software. Door veel praktische tips, toegespitst op uw organisatie, gaat u na een training efficiënter te werk met de software.

Bekijk hieronder al onze trainingen

iPortal - de virtuele voordeur naar iProva

iPortal is dé persoonlijke virtuele voordeur voor gebruikers. Door de logische en eenvoudige navigatiestructuur binnen iPortal is specifieke informatie vanuit documenten, processen, formulieren en rapportages snel te vinden. Daarnaast zien gebruikers de aan hen toegewezen taken. Managers en andere gemachtigden kunnen gemakkelijk rapportages raadplegen.

Na het volgen van de training iPortalbeheer bent u in staat om de gebruikerskant in te richten, te beheren en aan te bieden.

De training iPortalbeheer start om 09:00 uur en eindigt om 12:30. De kosten van deze training bedraagt € 345,- per persoon en is exclusief lunch.

Direct aanmelden:

Man

Vrouw

iDocument/iProcess Functioneel applicatiebeheer

In iDocument beheert u uw (kwaliteits)documenten zoals uw procedures, protocollen, werkinstructies en beleidsdocumenten. iProcess ondersteunt u in het visualiseren en verbeteren van uw processen. Binnen iProcess maakt u gebruik van de standaard tekentool Visio aangevuld met diverse functionaliteiten waarmee proces- management op een gebruiksvriendelijke manier wordt ondersteund.

Na het volgen van de training iDocument/iProcess Functioneel applicatiebeheer bent u in staat om een logische mappenstructuur op te bouwen met diverse eigenschappen die relevant zijn voor de documenten/processen. Daarnaast leert u het bepalen en beheren van documenttypen, het toevoegen van metavelden en het inrichten van beheerdersrollen en de beoordelingsworkflow.

De training start om 10:00 uur en eindigt om 16.00 uur. De kosten hiervan bedragen € 595,- per persoon. Deze training is inclusief lunch.

Direct aanmelden:

Man

Vrouw

iDocument/iProcess Contentbeheer

In iDocument beheert u uw (kwaliteits)documenten zoals uw procedures, protocollen, werkinstructies en beleidsdocumenten.
In iProcess beheert u processchema’s. Binnen iProcess maakt u gebruik van de standaard tekentool Visio aangevuld met diverse functionaliteiten waarmee procesmanagement op een gebruiksvriendelijke manier wordt ondersteund.

Na het volgen van de training iDocument/iProcess Contentbeheer bent u in staat om uw kwaliteitsdocumenten te plaatsen, te bewerken, te borgen, beheren, (te laten) beoordelen en te autoriseren, controleren en archiveren.

Als u zich voor een iProcess contentbeheertraining inschrijft, wilt u dit dan aangeven in het opmerkingenveld en aan het begin van de training.

De training start om 10:00 uur en eindigt om 16.00 uur. De kosten hiervan bedragen € 595,- per persoon. Deze training is inclusief lunch.

Direct aanmelden:

Man

Vrouw

iTask Functioneel applicatiebeheer

iTask biedt u de mogelijkheid om verschillende typen taken en meldingen te onderscheiden die volgbaar kunnen worden afgehandeld. U krijgt daarmee inzicht in wie, welke actie op welk moment moet uitvoeren.

Na het volgen van de training iTask Functioneel applicatiebeheer bent u in staat om een meldingstype in te richten. Daarnaast leert u het bouwen van een meldformulier, het toekennen van rechten, het inrichten van de workflow en deze te beheren en beschikbaar te stellen.

De training start om 10:00 uur en eindigt om 16.00 uur. De kosten hiervan bedragen € 595,- per persoon. Deze training is inclusief lunch.

Direct aanmelden:

Man

Vrouw

Overige trainingen

Indien u een training zoekt die niet in dit overzicht staat dan kan het zijn dat we deze training niet meer als standaardtraining aanbieden. Indien u een training wenst verzoeken wij u om contact op te nemen met de sales binnendienst op +31(0)40 848 58 68 of het formulier in te vullen.

Direct aanmelden:

Man

Vrouw

Bij minder dan vier inschrijvingen per trainingsdatum behoudt Infoland het recht om de training te annuleren en zoeken wij samen met u naar een alternatief. Per training kunnen maximaal 8 personen deelnemen en wordt bepaald welke locatie geschikt is.

Meer informatie over onze trainingen?

Om volledig op de hoogte te zijn van alle ins en outs van onze tools en om optimaal gebruik te maken van alle functionaliteiten bieden wij deze trainingen aan, heeft u vragen? U kunt ons telefonisch bereiken op +31 (0)40 848 58 68 of per mail: steluwvraag@infoland.nl

© Infoland B.V. 1998-2018