Wij houden van duidelijke afspraken. Daarom streven wij er naar om met iedere organisatie die gebruik maakt van onze dienstverlening een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Ook vanuit de nieuwe Europese privacy wetgeving, ook wel GDPR of AVG genoemd, worden opdrachtgevers en leveranciers ertoe verplicht verwerkersovereenkomsten af te sluiten waarin afspraken worden vastgelegd aangaande de verwerking van persoonsgegevens.

Waarschijnlijk heeft jouw organisatie reeds verwerkersovereenkomsten gesloten met de leveranciers van de primaire systemen. Voor de producten en diensten van Infoland lijkt de privacy gevoeligheid op het eerste gezicht mogelijk minder evident. Toch is er ook in onze dienstverlening altijd sprake van de verwerking van persoonsgegevens, zij het met minder grote risico’s. Zo leveren we bijvoorbeeld (remote) support, Zenya cloud services en – in steeds meer gevallen – hosting of SaaS diensten.

Daarom sluiten we ook graag een verwerkersovereenkomst met jouw organisatie af.
Zo’n  is een juridisch document wat inhoudelijk voor beide partijen goed moet kloppen. Daarom kan het veel tijd kosten om zo’n document op te stellen.
Infoland biedt verschillende opties om een goede verwerkersovereenkomst af te sluiten zónder dat het jouw organisatie veel tijd kost.

3 routes voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst met Infoland

  1. Onze standaard overeenkomst
    Deze verwerkersovereenkomst hebben wij met veel zorg in overleg met een jurist opgesteld. Het is een overeenkomst die recht doet aan de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (jouw organisatie) en de verwerker (Infoland) waarin risico’s en aansprakelijkheid op een redelijke wijze aan beide partijen worden toegewezen. Bij het ondertekenen of akkoord geven op een offerte, wordt deze verwerkersovereenkomst van toepassing verklaard. Als deze verwerkersovereenkomst dus voldoende is voor jouw organisatie, hoef je verder niets te doen.
  1. Modelovereenkomst voor uw branche
    Voor diverse branches zijn modelovereenkomsten opgesteld. Deze modelovereenkomsten zijn voor ons door een jurist beoordeeld en wij zullen deze –  aangevuld met enkele inhoudelijke aanpassingen – zonder aanvullende kosten accepteren.
  1. Overeenkomst opgesteld door jouw organisatie
    Mocht je er echter voor kiezen om een geheel eigen verwerkersovereenkomst op te stellen, dan dienen wij deze te laten controleren door een jurist. De kosten die wij hiervoor maken – te weten: € 570,00 exclusief BTW – zullen wij aan jouw organisatie doorberekenen. Daarnaast zal de doorlooptijd van het tot stand komen van de overeenkomst met minimaal 2 weken toenemen.

De volgende stap

Kies de gewenste route en vul de verwerkersovereenkomst in.
Vervolgens kun je deze via e-mail versturen naar gdpr@infoland.nl . Wij nemen deze vervolgens in behandeling en houden je via e-mail op de hoogte van de voortgang.