Oorzakenanalyse: leer van fouten en voorkom incidenten

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Daar kunnen we gewoonweg niet omheen. De vraag is echter hoe je als organisatie hiervan kunt leren om structureel maatregelen te treffen die oorzaken wegnemen. Een onderdeel van een goede incidentenanalyse is het analyseren van oorzaken. Een oorzakenboom is hier meer dan geschikt voor. Hiermee kun je namelijk de achterliggende factoren, omstandigheden en beslissingen analyseren. Door dit duidelijk in kaart te brengen ben je transparant richting je medewerkers en vergroot je het bewustzijn op meerdere niveaus. Je leert van fouten, krijgt grip op risico’s en voorkomt schade door verbetermaatregelen door te voeren.

Wij nodigen je graag uit voor onze Ronde Tafel Conferentie (RTC) gericht op het maken van een sterke oorzakenanalyse. Wat is een goede oorzakenanalyse en hoe kan je ervoor zorgen dat dit goed wordt uitgevoerd? Dat zijn enkele vragen waar je tijdens deze RTC gegarandeerd antwoord op krijgt.

Drie top sprekers:

  • Rinske Sieders

    RIBW Kennemerland/Amstelland

  • Silvia van Gils

    Radboudumc

  • Gea Hartman

    Ommelander Ziekenhuis

Datum: Dinsdag 27 maart 2018
Tijd: 12:30 – 16:00 (inclusief lunch)
Plaats: Infoland te Houten

Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op het maken van een krachtige oorzakenanalyse. Hoeveel tijd kost het maken van een oorzakenboom? Wat is het belang van classificeren? En hoe zorgen we ervoor dat we structureel leren van fouten? Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden en brainstorm je graag met ons mee over dit onderwerp?

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze RTC.