ORO tilt risicomanagement naar een hoger niveau

Voor organisaties in de gehandicaptenzorg zijn het turbulente tijden. Omzet en resultaat staan onder druk door in Den Haag gesloten akkoorden en toenemende concurrentie. De transitie van de AWBZ naar de WMO zorgt voor onzekerheid. Ontwikkelingen die ORO heeft aangegrepen om zichzelf te evolueren tot een ondernemende organisatie. Een gedegen risicomanagement beleid vormt daar een essentieel onderdeel van.

Op zoek naar samenhang

Risicomanagement was niet nieuw voor ORO. Enkele jaren geleden hadden ze al een overzicht gemaakt van vijftien kritieke risico’s. Echter had ORO de wens om meer samenhang aan te brengen in de diverse activiteiten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement. En om op een meer structurele manier risico’s te analyseren. Niet zozeer omwille van de Zorgbrede Governancecode of het handboek compliance zoals dat is opgesteld door de VGN. ORO wilde juist vanuit een intrinsieke motivatie inzicht krijgen in haar risico’s omdat zij kansen zien. ORO is ambitieus en wil bepaalde strategische doelstellingen bereiken. Een gestructureerde inventarisatie en aanpak van risico’s vergroot de kans dat zij daarin daadwerkelijk slagen.

Benieuwd hoe ORO erin slaagt om Risicomanagement naar een hoger niveau te tillen? Download dan hieronder de gehele referentiecase.