• Kwaliteitsmanagementsysteem - continu verbeteren

RI&E: zet risico om in kansen!

Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat risicomanagement een doorlopend proces is. Door prospectieve risico-inventarisaties uit te voeren, zorg je ervoor dat jouw organisatie blijft excelleren en altijd in control is. Slimme software, zoals de module Risicomanagement van Infoland, helpt jou bij het identificeren, analyseren, beheersen en monitoren van risico’s. Maar ook het leren van incidentanalyses is een belangrijk proces. Alleen zo kan je verbeteringen daadwerkelijk verankeren binnen de organisatie. Een krachtig incident management systeem, zoals de module Melden & Analyseren van Infoland, helpt jou bij het vergoten van de meldingsbereidheid, incidentregistraties en het analyseren daarvan. Hierdoor ben je in staat om risico’s en incidenten om te zetten in kansen en breng je risicomanagement naar een hoger niveau.

Hogere boetes bij overtreding RI&E

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf in een brief (14-02-2019) aan de Tweede Kamer aan dat in de eerste helft van 2019 de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving zal worden aangepast. Zo is de boete voor organisaties die de verplichtingen rond de RI&E niet naleven, verhoogd naar categorie 5. Dit houdt concreet in dat de maximale boete is verhoogd naar € 4.500. Bovendien kan elke organisatie die niet beschikt over een RI&E, en dat wel zou moeten, direct een boete worden opgelegd door de Inspectie SZW in plaats van een eis of een waarschuwing. De boete op het ontbreken van een Plan van Aanpak of het niet tijdig nemen van de daarin genoemde maatregelen, stijgt van € 750 naar € 3000. Het Plan van Aanpak vervult volgens de staatssecretaris namelijk een minstens even belangrijke rol als de RI&E zelf.

Voorkomen?

Wil je weten of deze bedragen ook voor jou gelden? Of wil je in gesprek met een expert om te kijken hoe je deze boetes kunt voorkomen? Neem dan contact op met onze partner: Conformiso.

Benieuwd naar de ervaringen van onze klanten? Je leest ze hier:

Eén software-platform. Vier unieke oplossingen.

Documenten & Processen

Melden & Analyseren

Meten & Inspecteren

Risico-
management