Pathologielaboratorium Pathan stapt over op software van Infoland

Het Rotterdamse Pathan B.V. is een enthousiaste gebruiker van het documentmanagementsysteem van Infoland. Hoewel het pathologielaboratorium in de selectie van nieuwe software niet over een nacht ijs ging, viel de keuze uiteindelijk op iProva. “Het is echt een wereld van verschil met de oude situatie”, constateert kwaliteitsfunctionaris Erwin Beerens.

Hoe begin je zo’n verbeterslag?

“Onze prioriteit lag destijds bij het implementeren van een goed documentmanagementsysteem. We werkten weliswaar al met software voor documentbeheer, maar die voldeed niet aan de eisen. Het systeem kende bijvoorbeeld geen rechtenstructuur; iedereen had gelijke bevoegdheden om in het systeem mutaties aan te brengen. Dan weet je: dat is vragen om problemen. Daarnaast bood het systeem de analisten wel een zoekfunctie, maar in de praktijk functioneerde die nauwelijks. En verder moest je alles handmatig opzoeken. Erg bewerkelijk allemaal.”

De uitdaging

Het kwaliteitsmanagement op orde brengen en, meer in het bijzonder, het binnenhalen van ISO 15189. Deze norm geldt als opvolger van de CCKL accreditatie die Pathan, als eerste pathologielaboratorium in Nederland, in 2001 verwierf. Benieuwd hoe Pathan dit met de tools van Infoland heeft gedaan? Download dan hieronder de volledige referentiecase.