Het verlengen van de geldigheid, het controleren of het wijzigen van een document.