Registreer en voer CAPA’s uit, borg de doorlooptijd en verifieer de effectiviteit