Op zoek naar kansen

Infoland wil vooruit, stappen zetten. Dat doen we bijvoorbeeld door goed te luisteren naar onze klanten en op basis daarvan onze producten en diensten te verbeteren en te vernieuwen. Maar ook door zelf actief op zoek te gaan naar kansen. Om ervoor te zorgen dat innovatie en ontwikkeling continu aandacht krijgen hebben we sinds het najaar van 2013 een directeur business development aangesteld in de persoon van Marieke Kessels.

In deze functie onderzoekt Marieke de mogelijkheden van nieuwe toepassingen voor bestaande modules en voor het ontwikkelen van nieuwe modules voor bestaande en nieuwe markten. Essentieel voor deze rol is natuurlijk het volgen van trends en ontwikkelingen, in de gezondheidszorg en de zakelijke markt. De oren en ogen van onze accountmanagers, consultants, trainers en technische experts, die dagelijks contacten onderhouden met allerlei soorten organisaties zijn daarvoor een belangrijke bron van informatie. Daarnaast is er regelmatig overleg met belangrijke stakeholders, zoals branche- en koepelorganisaties en kennisinstituten, en met vooraanstaande bedrijven in diverse sectoren.

Dit heeft in de voorbije maanden de basis gelegd voor een aantal belangrijke en kansrijke trajecten. Zo spreken we met andere ICT leveranciers over mogelijke koppelingen met iProva. En proberen we invulling te geven aan specifieke vraagstukken, zoals het convenant medische technologie en de veranderingen met betrekking tot accreditaties en certificeringen (o.a. ISO 9001, JCI, NIAZ/Qmentum, ISO 15189).  Ook volgen we nauwgezet de op handen zijnde transities in de langdurige zorg en de trends ten aanzien van ketenmanagement. Dit laatste heeft bijvoorbeeld geleid tot de ontwikkeling van een oplossing voor transmuraal melden van incidenten, klachten, verbetersuggesties en dergelijke.

Het meest concrete eindresultaat tot dusver is de lancering van onze oplossing voor veiligheids-, gezondheids- en milieumanagement die organisaties ondersteunt bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Deze integrale oplossing draagt zorg voor het digitaal melden, opvolgen en analyseren van (bijna-)incidenten/ongevallen, het uitvoeren van risico-inventarisaties en –evaluaties, het uitvoeren van veiligheidsrondes en het uitzetten van corrigerende en preventieve verbetermaatregelen.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van trajecten die we op dit moment onderzoeken of waar we inmiddels een oplossing voor hebben ontwikkeld. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat we nieuwe ontwikkelingen steeds een stap voor zijn zodat we u tijdig een passende oplossing kunnen aanbieden. En dat stelt ons in staat om uw verbeterproces (nog) verder te optimaliseren.