Onderzoek naar effectiviteit integraal risicomanagement

Rijnstate, Infoland en Noordhoff starten onderzoek

Rijnstate, Infoland en Noordhoff Health gaan de komende drie jaar wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van het integraal risicomanagement (IRM) in Nederlandse ziekenhuizen. Bij IRM worden de belangrijkste risico’s op schade voor het ziekenhuis en voor de patiënt in kaart gebracht. Vervolgens worden maatregelen getroffen om deze risico’s te verminderen. Het heet “integraal” management, omdat de risico’s voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering van een ziekenhuis worden meegewogen.

Over het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen en invoeren van een standaard set van risiconamen, oorzaken en gevolgen, die elk ziekenhuis in Nederland kan gebruiken om de eigen risico’s hierop snel in beeld te krijgen. Minimaal 40 risico’s worden onderzocht die zich het meest voordoen in de Nederlandse ziekenhuizen. Hierbij wordt niet alleen het perspectief van ziekenhuizen meegenomen, maar ook de visie van zorgverzekeraars, banken en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze een effectieve invoering van het IRM in een ziekenhuis kan plaatsvinden. Leerinterventies worden ontwikkeld, getest en geëvalueerd op hun bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk van een aantal Nederlandse ziekenhuizen. De uitkomsten van het onderzoek stellen ziekenhuizen nog beter in staat risico’s op het gebied van kwaliteit, veiligheid en continuïteit van ziekenhuizen te beheersen.

Het onderzoek wordt verricht door drs. Gerard Gerritsen, manager Kwaliteit en Veiligheid van Rijnstate, in de vorm van promotieonderzoek. IQ Healthcare begeleidt via prof. dr. G. Westert en M. Zegers PhD de wetenschappelijke kant van het onderzoek. Infoland en Noordhoff ondersteunen met hun specifieke expertise. Infoland voor een adequate doorontwikkeling in advisering en software en Noordhoff voor het creëren van leeroplossingen in ziekenhuizen. Beide helpen daarmee de kwaliteit en veiligheid van zorg verder te verbeteren. Het onderzoek is begin 2016 gestart en wordt eind 2018 afgerond.

Risicomanagement in Rijnstate

Binnen Rijnstate is Integraal Risicomanagement in 2007 ingevoerd. Externe instanties zoals de IGZ en ConQuaestor prijzen het in Rijnstate bereikte volwassenheidsniveau. In 2013 kreeg het risicomanagement van Rijnstate als eerste ziekenhuis in Nederland de ‘best practice’ status van het NIAZ. De afgelopen jaren hebben ruim 40 instellingen Rijnstate bezocht om van de opgedane ervaring te leren.

Rijnstate is een topklinische ziekenhuisorganisatie met locaties in Arnhem, Zevenaar, Velp, en Arnhem-Zuid. Onze kwalitatief hoogwaardige en veilige ziekenhuiszorg is altijd dichtbij voor alle inwoners van de regio Arnhem, Rheden en De Liemers. Rijnstate is met circa 5.500 medewerkers de grootste werkgever van de regio Arnhem.