Nieuwe compliance management oplossing biedt vollediger en actueler overzicht externe eisen ziekenhuizen

Zuyderland MC, Amphia ziekenhuis, Rijnstate, Maastricht UMC+ en Infoland slaan de handen ineen

Ziekenhuizen functioneren in een dynamische omgeving. Daarbij moeten zij voldoen aan een grote hoeveelheid wet- en regelgeving en externe eisen van verschillende stakeholders. Het op een consistente manier managen van al deze eisen wordt steeds complexer en tijdrovender. Het stellen van de juiste prioriteiten is derhalve belangrijk. Vanuit deze visie wordt compliance management ‘risk-based’ ingericht. Een aantal ziekenhuizen heeft daarom besloten de handen ineen te slaan en het beheren van externe eisen te centraliseren. Daarmee maken zij tijd vrij om te werken aan het hogere doel: het beheersen van risico’s en het vergroten van de kwaliteit en veiligheid van zorg.

In december 2015 zijn Zuyderland MC, Amphia ziekenhuis, Rijnstate, Maastricht UMC+ en Infoland gestart met de implementatie van een compliance management oplossing. De oplossing stelt de ziekenhuizen in staat een vollediger en actueler overzicht te houden over relevante externe eisen voor Nederlandse ziekenhuizen. Een belangrijke voorwaarde als het gaat om compliance en risicobeheersing. De oplossing bestaat uit een centrale beheeromgeving waarin de vier ziekenhuizen gezamenlijk relevante externe eisen kunnen beheren. Infoland levert het technisch platform voor deze omgeving. De externe eisen worden in de centrale omgeving ontsloten via een portaal, waarin metagegevens zorgen voor uitgebreide zoek- en filtermogelijkheden. Zo kunnen eenvoudig die externe eisen die betrekking hebben op een bepaald specialisme of die afkomstig zijn van een bepaalde uitgever worden doorzocht. De vier ziekenhuizen zijn momenteel volop bezig met het inrichten en vullen van de omgeving.

In een tweede fase kunnen de externe eisen via webshare-functionaliteiten gedistribueerd worden naar de decentrale documentbeheersystemen van de vier ziekenhuizen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook andere ziekenhuizen (via een abonnement) gebruik kunnen maken van deze database van externe eisen. Meer informatie hierover volgt later dit jaar.

Deze compliance managementoplossing is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking loont met als resultaat beter inzicht in externe eisen, een verdeling van werklast en daarmee meer tijd voor het daadwerkelijk beheersen van risico’s.