Infoland verzorgt een workshop op het Auditing Network Event

Op 17 maart vindt de 10e editie van het Auditing Network Event plaats in de Efteling! Hèt kennis- en netwerkevent rond interne audits. Het thema Resultaatverbetering door audits loopt ook tijdens deze lustrum editie als een rode draad door het congres.

In het middenprogramma staat een workshop gepland onder leiding van Marieke Kessels met als titel ‘auditen met de nieuwe norm’. Risicomanagement vormt de kern van de nieuwe ISO-9001:20015. Het toepassen van een gedegen risicomanagement beleid moet in de gedachte van ISO-9001:2015 leiden tot preventieve maatregelen bij de ontwikkeling en invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem. Een duidelijk voorgeschreven werkwijze over hoe zo’n risicoanalyse aangepakt zou moeten worden, wordt echter niet gegeven.

Tijdens deze workshop geeft Marieke Kessels u praktische handvatten om vanuit een strategische risicoanalyse richting te geven aan uw activiteiten op het vlak van kwaliteit en veiligheid, zoals interne audits, checks en incidentenanalyses.