Infoland lanceert nieuwe audit oplossing

In bepaalde omstandigheden loont het de moeite om met regelmaat een kritische blik te werpen op de eigen organisatie. Audits zijn hier een goed instrument voor. Juist in een snel veranderende omgeving, waar de ‘norm’ constant verandert en de lat telkens hoger ligt, is het zaak goed na te denken over de te gebruiken auditsystematiek.

Marieke Kessels, directeur business development bij Infoland, ziet in de praktijk dat organisaties veel audits, checks en inspecties uitvoeren. Aan een goed doordacht auditprogramma ontbreekt het echter vaak. En dat is een gemiste kans. “Want juist door het aanbrengen van samenhang tussen activiteiten, wordt auditen een doelgericht en efficiënt middel”, zo stelt Marieke.

Door audits heel gericht te plannen en uit te voeren, zijn organisaties in staat het verbeterpotentieel bloot te leggen en waardevolle maatregelen te nemen. Een goede auditplanning is hierbij van wezenlijk belang. De nieuwe audit oplossing van Infoland: iAudit, biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van deze gerichte aanpak door onder andere te werken met een visueel planningsoverzicht. Daarnaast zorgt iAudit ervoor dat alle typen audits op uniforme wijze worden vastgelegd en gevolgd. Door op basis van auditresultaten directe verbetermaatregelen uit te zetten, wordt auditen een onderdeel van de PDCA cyclus.

De nieuwe audit oplossing ondersteunt organisaties bij het bereiken van het hogere doel, namelijk: continu en zichtbaar verbeteren.