Gebruik technieken ter ondersteuning transmurale zorg neemt toe

De mogelijkheden om transmurale zorg te verlenen worden als gevolg van de technologische mogelijkheden steeds vaker toegepast. Uit cijfers van Infoland blijkt dat onder meer het delen van documenten en protocollen in de afgelopen twee jaar is toegenomen.

De zorgcomplexiteit en de veranderende zorgvraag heeft het belang van keten- en netwerkzorg doen toenemen. Een patiënt of cliënt heeft niet meer te maken met slechts een zorgaanbieder maar ontvangt regelmatig zorg van verschillende zorgaanbieders. Zowel volgtijdelijk via ketenzorg als gelijktijdig via netwerkzorg. Transmurale zorg en transmurale netwerken zorgen ervoor dat de patiënt op het juiste moment op de juiste plaats in de keten behandeld kan worden. Het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen de eerste, tweede en derde lijn zorgt ervoor dat eenvoudige vormen van samenwerking dichtbij de cliënt in de wijk worden verleend en ziekenhuizen steeds meer ruimte krijgen om specialistische zorg te verlenen.

iProva Webshare is zo’n toepassing die transmurale zorg ondersteunt en kan worden vergeleken met diensten als Dropbox en Google Drive. Met deze add on kan binnen iDocument worden aangegeven dat documenten gedeeld dienen te worden met externe relaties. iDocument synchroniseert dat document vervolgens automatisch naar de cloud. Indien gewenst wordt het document met een wachtwoord beveiligd. Vervolgens stuurt de zender een linkje (het Webshare-adres) door naar diegene met wie het document moet worden gedeeld. De ontvanger kan de link aanklikken om het document te bekijken in zijn webbrowser (ook op de iPad) – zonder dat hij fysiek toegang nodig heeft tot de iDocument van uw organisatie.

Onderstaande grafiek is een weergave van het aantal documenten dat in de afgelopen twee jaar door klanten van Infoland is gedeeld met externe relaties en bevestigt de toename van het gebruik van technologische hulpmiddelen rondom transmurale zorg. Ook zien we een toename in het gebruik van vragenlijsten zoals tevredenheidsmetingen die voor externen worden opgesteld. Opvallend detail is dat vooral Vlaamse ziekenhuizen hier veel gebruik maken.

Grafiek: toename van dataverkeer Nederlandse en Vlaamse zorginstellingen.

Grafiek: toename van dataverkeer Nederlandse en Vlaamse zorginstellingen.

Over i+Webshare
Met i+Webshare kunt u eenvoudig documenten delen via uw webbrowser met relaties overal ter wereld. Via de PRO versie abonneert u zich op een set documenten en/of processen van een partnerorganisatie, die u vervolgens kunt importeren. Omdat deze set bij wijzigingen automatisch wordt bijgewerkt, beschikt u altijd over de meest actuele bestanden. Dit scheelt u tijd en geld.