App ter vervanging van zakkaartjes enthousiast ontvangen door HagaZiekenhuis

Met het Innovatielab zet het HagaZiekenhuis in op patiëntvriendelijke, toegankelijke en efficiënte zorg. “Ons ultieme doel is het leveren van de beste patiëntenzorg. Daar hoort bij dat wij het voor de medewerkers zo makkelijk mogelijk maken dit te doen. Het HagaZiekenhuis geeft hier met het Innovatielab vorm aan.”