Procesflow in iProva

Een procesflow is een schematische weergave van alle processtappen die nodig zijn om een proces uit te voeren