Wat is een document?

Een document is een verzameling van gegevens, ook wel informatiebron genoemd. Documenten kunnen zowel in een papieren vorm als in een digitale vorm voorkomen. Voorbeelden van documenten zijn procedures, instructies, protocollen, verslagen, logboeken etc. Documenten kun je eenvoudig beheren in een documentmanagementsysteem (DMS). Dit zorgt voor meer structuur en dus ook meer overzicht en inzicht.