App ter vervanging van zakkaartjes enthousiast ontvangen door HagaZiekenhuis

De toekomstbestendigheid van een toegankelijke zorg is grotendeels afhankelijk van innovatie. Irene Reiziger, innovatiemanager bij het HagaZiekenhuis: “Ter ondersteuning van innovatieve ontwikkelingen binnen ons ziekenhuis hebben wij begin dit jaar het Innovatielab geopend. Een bijzondere plek van waaruit wij verbinden, kennis delen, maar ook project- en denkkracht leveren.”

Met het Innovatielab zet het HagaZiekenhuis in op patiëntvriendelijke, toegankelijke en efficiënte zorg. Sasja Plak, beleids- en kwaliteitsmedewerker bij het HagaZiekenhuis: “Ons ultieme doel is het leveren van de beste patiëntenzorg. Daar hoort bij dat wij het voor de medewerkers zo makkelijk mogelijk maken dit te doen. Het HagaZiekenhuis geeft hier met het Innovatielab vorm aan.”

Innovatielab
Begin 2017 werd het Innovatielab geopend, tot grote blijdschap van Irene. “Het is een prachtige plek op de begane grond van het HagaZiekenhuis, waardoor we zichtbaar zijn en mensen van binnen en buiten het ziekenhuis ons weten te vinden.” Er lopen regelmatig mensen met ideeën bij het lab naar binnen. Soms zijn die ideeën hetzelfde of vergelijkbaar met ideeën van anderen. “Het Innovatielab zorgt dan voor verbinding. Dat is belangrijk want we zitten nog teveel op onze eigen eilandjes, terwijl de sleutel tot succes vaak ligt in de samenwerking. Dan pas kun je opschalen en bereik je de eenduidigheid om innovaties integraal te implementeren.” Irene geeft een voorbeeld. “Enige tijd geleden klopte er iemand bij ons aan met een idee voor een bewegwijzeringsapp in het ziekenhuis, die je bij binnenkomst welkom heet, aangeeft dat links de espressobar is en je vervolgens leidt naar de juiste afdeling. Tegelijkertijd lag er een idee van iemand voor een speurtocht door het ziekenhuis, om patiënten te stimuleren sneller uit bed te komen. In zo’n geval brengen wij deze personen samen en kijken vervolgens of hier een werkbaar idee uit voort kan komen.” Hoewel het afgelopen jaar nog in het teken stond van het opzetten van het lab, is het succes nu al onmiskenbaar. “Er zijn 28 werkbare ideeën aangemeld, waarvan er nu al 8 in pilot staan. Een heel mooi resultaat.”

Handige app voor protocollen en procedures
Eén van die pilots betreft een app voor zakkaartjes. Hiervoor heeft het ziekenhuis onder andere de samenwerking met Infoland gezocht. De app dient ter vervanging van de stapel zakkaartjes die zorgverleners in het ziekenhuis in hun zakken dragen en waarop procedures en protocollen staan. Irene: “Die kaartjes zitten al jaren in die zakken en kunnen verouderd raken. Je weet dus nooit honderd procent zeker of iedereen wel de geüpdatete kaartjes gebruikt. En daarnaast is het natuurlijk lastig, al die kaartjes in die zakken.” “Bovendien”, benadrukt Sasja, “moet de zorgverlener nu vaak weglopen bij de patiënt om een document op de computer te raadplegen. Dat kost tijd, is onhandig en gaat ten koste van de patiëntvriendelijkheid. Het is veel beter als zorgverleners de informatie direct op hun telefoon beschikbaar hebben.” Hoewel de officiële evaluatie nog moet plaatsvinden zijn de reacties nu al enthousiast. “Er zijn wat kleine verbeterpunten op het gebied van lay-out en lettertype, maar verder draagt de app absoluut bij aan het verbeteren van de zorg”, aldus Sasja.

iprova search small | | App ter vervanging van zakkaartjes enthousiast ontvangen door HagaZiekenhuis | Infoland

Betere en goedkopere zorg

Voor het komende jaar wil het Innovatielab aan de slag met belangrijke thema’s als het vergroten van de regierol van de patiënt door middel van eHealth en ‘slimmer werken’, waarbij verspilling door onnodige activiteiten worden voorkomen. Sasja: “Alles draait om de patiënt, hoe kunnen we die beter faciliteren en op een goede manier gebruik laten maken van de zorg, waardoor uiteindelijk de kosten naar beneden gaan, maar de patiënt er wel beter van wordt.