Effectief en efficiënt risicomanagement in 4 stappen!

Is certificering en het afleggen van verantwoording binnen jouw laboratorium ook vaak aanleiding voor het uitvoeren van risicoanalyses? Maar alleen externe druk is niet voldoende om je organisatie te verbeteren en risicomanagement op lange termijn structureel in te bedden. Inzicht in strategische doelstellingen en een actueel risicoprofiel leveren de juiste basis voor effectief en efficiënt risicomanagement én een innovatief verbeterklimaat. Volg je hiervoor onderstaande vier stappen voor risicomanagement dan verbeter je niet alleen op detailniveau maar ook op organisatieniveau. Tevens voldoe je zo direct aan de nieuwste wet- en regelgeving.

Stap 1: Inventariseer welke risico’s in de weg staan van je doelstellingen.

Een goed startpunt voor verbetering is nagaan welke risico’s jou belemmeren om de strategische doelstellingen te behalen. Denk hierbij aan de uitstroom van hoog gekwalificeerd personeel, problemen met apparatuur of het gebruik van gevaarlijke stoffen. Welke factoren verkleinen de kansen op succes? Daarna volgt de risicobeoordeling. Vanuit de mogelijke gevolgen en de kans van optreden, wordt de omvang van ieder risico bepaald. Dit levert een strategisch risicoprofiel op. Hiermee kan je de risico’s in onderlinge samenhang vergelijken.

Stap 2: Bepaal de gewenste beheerstrategie per risico.

Als je alle risico’s hebt gewogen en naar de samenhang hebt gekeken, kun je per risico bepalen wat de beheerstrategie wordt. Niet dat je alle risico’s kunt of wilt elimineren, maar het is nu wel goed mogelijk om te bepalen welke risico’s je vanuit innovatievisie en vanuit de doelen accepteert en welke niet. Stap

3: Kies met behulp van het strategisch risicoprofiel voor de juiste aanpak en focus.

Een veelgehoord argument tegen de invoer van strategisch risicomanagement is de hoeveelheid extra werk die dit met zich meebrengt. Maar het mooie is dat dit juist dé aanpak is. Zodat je in de wirwar van activiteiten de juiste focus kan aanbrengen. En zodat je beter kan voldoen aan wet- en regelgeving. Zo kan er bijvoorbeeld uit het strategisch risicoprofiel een risico naar voren komen dat met de hoogste prioriteit geanalyseerd moet worden.

Stap 4: Verbind periodiek operationele risico’s met strategische risico’s.

In de praktijk van alledag worden operationele risico’s in laboratoria zowel proactief als reactief inzichtelijk gemaakt. Proactief aan de hand van audits, controles en risicoanalyses. Reactief doe je dit vaak door de registratie en analyse van incidenten, afwijkingen en klachten. Door deze operationele risico’s periodiek met strategische risico’s in verband te brengen, krijg je inzicht in de urgentie van de te nemen maatregelen. Zo kunnen operationele risico’s een strategisch risico blootleggen. Bijvoorbeeld als problemen met de sterilisatie van materialen samenhangen met het investeringsbeleid van je laboratorium.

De winst van strategisch risicomanagement

Neem je als laboratorium je visie en doelstellingen als uitgangspunt en identificeert en evalueer je risico’s, dan ontstaat er een krachtig verbetermiddel. Laboratoria kunnen hiermee hun dienstverlening, medewerkerstevredenheid en resultaat verbeteren. En daarmee het succes maximaliseren.

Wil jij altijd als eerste op de hoogte worden gesteld over de ontwikkelingen, nieuwtjes en evenementen van Infoland?

Meld je dan vrijblijvend aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.